søndag 17. januar 2016

Jer 9

Den lidende profeten tar opp kjente temaer i dag.... om baktalelse og falsk tale og om fravær av tro på Gud. Så vanvittig mange år siden, og likevel kjent problem i dag. Jeg er glad det finnes godhet blant menneskene, men sørger også over den ondskap som finnes.

 De går fra ondskap til ondskap,
        og de kjenner ikke meg,
        lyder ordet fra Herren.
     4 Vokt dere for hverandre,
        stol ikke engang på en bror!
        Bror bruker list mot bror,
        venn går rundt og baktaler venn.
   
 5 De bedrar hverandre,
        og ingen taler sannhet.
        De har vendt sin tunge til å tale løgn,
        de bærer seg ille at
        og vil ikke vende om.
   
 6 Vold følger på vold og svik på svik,
        og meg vil de ikke kjennes ved,
        lyder ordet fra Herren.
  7 Derfor sier Herren, Allhærs Gud:
        Jeg vil smelte dem og prøve dem.
        Hva kan jeg ellers gjøre for mitt folk?
   
 8 Deres tunge er en drepende pil,
        i deres munn er svikefulle ord.
        De taler vennlig til sin neste,
        men i tankene setter de feller for ham.Ikke akkurat trøstefulle ord... men i alle fall tankevekkende.

  20 Ja, kvinner, hør Herrens ord,
        lukk øret opp for ordet han taler!
        Lær deres døtre klagesanger,
        og lær hverandre sørgesanger:
   
21 «Døden steg inn gjennom vinduene
        og trengte inn i våre borger.
        Den rev småbarn bort fra gaten
        og unge menn fra torgene.»


Det gjør vondt å tenke på hvor mange mennesker som virkelig LIDER i krig, sult, nød og kriminalitet. Tanker jeg helst jager bort.... men tenk om det også gjør meg handlingslammet? Gjør jeg det jeg kan? Nei, det må jeg innrømme at jeg ikke gjør. Jeg kan i alle fall gjøre mer! Både gjennom bønn, penger og handlinger.

23 Så sier Herren:
        Den vise skal ikke rose seg av sin visdom,
        den sterke ikke av sin styrke,
        og den rike ikke av sin rikdom.
   
24 Men den som vil rose seg,
        skal rose seg av dette:
        at han har forstand og kjenner meg,
        vet at jeg er Herren, som viser miskunn
        og øver rett og rettferd på jorden.
        For det er slik jeg vil ha det,
        lyder ordet fra Herren.


Så utrolig godt! Å vise miskunn, og øve rett og rettferd på jorden - DET er Herrens drøm for oss. Minner meg om da Jesus gråt over Jerusalem og sa
Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.
(Matt.23;37)(refleksjoner fra 2019 her)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar