søndag 5. april 2015

guppe 25

4.Mos 8
2.Kong 24
Ord.26
Esek 22
Luk 21

4.Mos 9
2.Kong 25
Sal 69
Esek 23
Heb 8 og Heb 9

4.Mos 10
1.Krøn 1
Ord.27
Esek 24
Luk 22

4.Mos 11
1.Krøn 2, 3 og 4
Sal 70 og Sal 71
Esek 25 og 26
Heb 10

4.Mos 12 og 13
1.Krøn 5
Ord 28
Esek 27
Luk 23

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar