søndag 5. april 2015

Gruppe 26


4.Mos 14
1.Krøn 6
Ord 29
Esek 28
Luk 24

4.Mos 15
1.Krøn 7
Salme 72
Esek 29
Heb 11

4.Mos 16
1.Krøn 8-10
Ord 30
Esek 30
Joh 1

4.Mos 17 og 4.Mos 18 
1.Krøn 11
Sal 73
Esek 31
Heb 12

4.Mos 19
1.Krøn 12
Ord 31
Esek 32
Joh 2 og Joh 3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar