lørdag 16. januar 2016

Rom.14

(Denne er fra 2019)

I dagens kapittel underviser Paulus om samhold i menigheten. Viktig undervisning, så absolutt. For uten samhold kan vi jo ikke bygge vår kirke. 

 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet:
        Så sant jeg lever, sier Herren,
        for meg skal hvert kne bøye seg,
        og hver tunge skal love Gud.
   
 12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv.
   
 13 La oss altså ikke dømme hverandre! Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. 


Så snakker Paulus åpent om at vi er forskjellige, ikke bare som mennesker men også i tro. Vi deler ikke samme tanker og meninger om hvordan alt skal være. Og Paulus sier det er greit. For meg åpner dette opp for stort samarbeid mellom ulike kirkesamfunn. Det viktigste i dagens kapittel er likevel samholdet i vår egen kirke. Det er VI som må stå sammen i stort og smått, og støtte hverandre. Uten det er vi ikke i stand til å bygge vår kirke. 

 17 For Guds rike består ikke i mat og drikke men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. 18 Den som tjener Kristus på denne måten, er til behag for Gud og aktes av mennesker.
   
 19 Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet.Herre, i dag ber vi for alle i vår kirke, både de som tilhører den og de som kommer på besøk. Måtte du fylle oss med Den Hellige Ånd, så vår hensikt hele tiden blir rettferdighet, glede og fred - til behag for Deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar