lørdag 16. januar 2016

jes 24

(fra 2019)

Se, Herren gjør jorden øde og forlatt,
        snur om på dens overflate
        og sprer dem som bor på den.


Første vers i dagens profetkapittel. Lurer på hva "snu om på jordens overflate" betyr? :-) Jeg så for meg en flat jord som ble snudd opp ned

Jeg kan smile av det, men resten av kapitlet har mye alvor. 

 4 Jorden sturer og visner,
        verden visner og tæres bort,
        både himmel og jord sykner hen.
   
  5 Jorden er blitt vanhelliget
        av dem som bor på den;
        for de har overtrådt lover,
        satt forskrifter til side
        og brutt den evige pakt.
   
  6 Derfor skal forbannelse
        fortære hele jorden;
        de som bor på den,
        må bøte for sin skyld.


Jeg vet ikke hva Gud eller profeten tenkte på når han skrev dette. Men for meg er det lett å relatere dette til all forurensningen vi selv må bære ansvar for. Måten vi har lever på, har ødelegger jorden mer og mer. 

7 Vinen tørker bort, vintreet visner,
        alle som var glade, sukker.
   
  8 Det er slutt på trommenes lystige klang,
        slutt på støy og jubelrop,
        lyrens glade toner har stilnet.


Profeten beskriver en tung og virkelig vanskelig tid. Men midt oppi dette er det også håp;

 14 Men noen stemmer i
        og jubler over Herrens velde.
        De roper av glede i vest:
   
 15 «Dere i øst, gi Herren ære!
        Pris navnet til Herren, Israels Gud,
        på øyene og kystene!»
   
 16 Fra jordens ende hører vi sanger
        til Den Rettferdiges pris.
 


Profeten avslutter kapitlet med å beskrive en siste trengsel.

Herre, i dag har jeg det godt, Veldig godt. Tiden framover kjenner jeg ikke, men jeg vet jo at vanskelige tider kan komme. Og i noen land er det så allerede. Måtte jeg alltid holde fast ved Deg, uansett hva jeg møter. Virkelig "feste blikket" på deg også når alt rundt skremmer. Tenk at jeg kan stemme i lovsang, også da. For midt i det tragiske vi leste om i dag var det noen som stemte i en lovsang til Deg.
Jeg ber for de landene som i dag lever i krig og nød. Jeg ber spesielt for de som tror på Deg, at de skal kjenne lovsangen stige i hjertet som en ny styrke og trøst. En lovsang som skal bære dem og smitte over på de som ennå ikke tror. Du er GUD i alle tider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar