lørdag 16. januar 2016

Salme 10

Nok en ærlig salme, som du kan lese her


Hvorfor, Herre, er du så langt borte,
          hvorfor skjuler du deg når folk er i nød?


Ja, slik starter salmen - med et helt ærlig og fortvilt spørsmål.
Siden fortsetter den med sitt synspunkt om det som skjer rundt, sett med egne øyne.

Men - kanskje for å bygge opp seg selv - minner salmisten seg om hvem Gud er.

Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre,
          du gir deres hjerte styrke, du vender øret til.
Du hjelper de farløse og undertrykte til deres rett.
          Mennesker skal ikke lenger drives fra landet i frykt.


Og jeg tror faktisk at også dette er ærlige erfaringer :) Det er i alle fall mine - at jeg i perioder kan oppleve at Gud er vanskelig å nå, ja til og med vanskelig og gå til.
Men så opplever jeg også gang på gang at jeg tok feil - Gud var hele tiden trofast ved min side, og gang på gang kommer Han med ny styrke, nye opplevelser og oppmuntringer. Ny styrke.(refleksjoner fra 2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar