onsdag 24. januar 2018

Amos 4

Dagens profetkapittel starter med sterke ord om dom... Siden fortsetter den å fortelle om flere dommer som tidligere har kommet. 
Men den forteller også om hva Gud håpet skulle bli resultatet;
  Men dere vendte ikke om til meg,
        lyder ordet fra Herren.

Vi finner dette verset fem ganger i løpet av dette lille kapitlet (på 13 vers)
Men Gud gir ikke opp, og kapitlet avslutter med disse versene;

    12 Derfor, Israel,
        vil jeg gjøre slik med deg.
        Og fordi jeg vil handle slik,
        så gjør deg klar, Israel,
        til å møte din Gud!
   
 13 Se, han som former fjellene
        og skaper vinden,
        han som lar mennesket vite
        hvilke tanker han har,
        han som gjør morgenrøden til mørke
        og farer fram over jordens høyder
        – Herren, Allhærs Gud, er hans navn.


Jeg ber for dagen i dag. Måtte hjertet mitt være vendt mot deg HELE dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar