fredag 26. mai 2023

Hjerterom

Fra Esekiel 14;3 leser vi

Menneskesønn! Disse mennene har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte. Og det som for dem er en fristelse til synd, har de satt for sine øyne. 
Det er tøffe alvors ord hos profeten. Også tankevekkende og ransakende. Hva er hjertet mitt fylt av? Hva og hvem gir jeg hjerterom til?
Og det andre som kom fram; hva velger jeg å se på, og 
fylle min tid med?

Det kan faktisk være litt vanskelig å svare på i blant. For vi er jo ikke alltid like bevisste. Ting kommer snikende...som om vi blir lurt..
Som Eva i Edens hage ble lurt "Har Gud virkelig sagt?"
Er det egentlig så farlig? Så nøye? Så viktig? ...osv

Salme 101; 3 Ondskap vil jeg ikke ha for øye, urett hater jeg,
          slikt holder jeg meg borte fra.

 Salme 13923 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
   
 24 Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!

Salme 19

13
 Men hvem kan merke sine feiltrinn?
        Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.
   
14 Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
        så de ikke får makt over meg.
        Da kan jeg være hel i min ferd,
        frikjent for store overtredelser.
   
 15 
Ta vel imot de ord jeg taler,
        la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
        Herre, min klippe og min gjenløse
r!

Luk 6;45
Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen.

Jeg er takknemlig for at Gud ER både full av nåde og min veileder. Han som virkelig ønsker mitt beste.

Filipperne 4:7-9 

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det! Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.

Amen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar