lørdag 14. april 2018

Josva 12

Dagens kapittel består stort sett av navn på konger. De overvunne kongene .  Kan vel si at det er et takknemlighetens kapittel som forteller om seier på seier. Gud hadde holdt sitt løfte til Israel. Salme 44 sier

 4 For de tok ikke landet med sverd,
        deres egen arm gav dem ikke seier.
        Nei, det var du som hjalp dem
        med din høyre hånd og din arm
        og med ditt åsyns lys;
        for du hadde dem kjær.


Herre, i dag ber vi for Israel, ditt folk som du har kjær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar