tirsdag 6. mars 2018

Salme 115

La ikke oss få ære, Herre,
        ikke oss, men ditt hellige navn!
        For du er god og trofast.


Slik starter dagens salme. Det handler om fokus! Hva som er viktigst. Gud elsker oss, så det er klart at vi også er viktige. Men når fokus er på oss selv, og vi blir så opptatt av alt vi må gjøre... da begynner vi i feil ende. Søk først Guds rike - det ligger mye i det. Jeg kan ikke forklare det, men jeg kjenner jeg blir så glad ved tanken på dette; GUD - det handler ikke om meg, det handler om DEG. Og dette er godt å holde fast ved, både når ting er vanskelig, og når jeg fryder meg av glede i noen som er godt.

"Det handler om Gud"
Men det er ikke en Gud som bare er opptatt av seg selv. Han elsker oss, vi er hans øyensten :-)

 9 Israel, sett din lit til Herren!
        Han er deres hjelp og skjold.
   
 10 Arons ætt, sett din lit til Herren!
        Han er deres hjelp og skjold.
   
 11 Dere som frykter Herren, stol på ham!
        Han er deres hjelp og skjold.
   
 12 Herren kommer oss i hu
        og velsigner oss.
        Han velsigner Israels ætt,
        han velsigner Arons ætt.
   
 13 Han velsigner dem som frykter ham,
        både små og store!


Både store og små! Herre, i dag ber jeg for alle "mine" barn i barnehagen! Jeg ber om at du skal velsigne og bevare dem. Du elsker dem!

  15 Velsignet være dere av Herren,
        han som skapte himmel og jord!


...vi skal love Herren
        fra nå og til evig tid.
        Halleluja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar