torsdag 4. januar 2018

Jacob 2

Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. 

Slik starter dagens kapittel. En nydelig holdning som helt sikkert ga mot til mange av de fattige den gangen. Å bli regnet som "en av oss" - det teller mye for mange!
Men denne holdningen som Jacob legger ved et eksempel på (v.2-4) det er nok noe vi hele tiden må arbeide på... Da tenker jeg ikke bare på forskjellen mellom fattig og rik. Men mellom "mislykket og vellykket" Vi er alle verdifulle i Guds øyne, men våre dommer over hverandre kan være ganske hard i blant. Jeg har mine ting jeg må jobbe med også. 
Tanker kommer - det er hva jeg velger å bygge videre på, som teller.

Kapitlet avslutter med å snakke om tro og gjerninger. Paulus har tidligere sagt (i Ef.2;8)
 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

Så når Jacob i dag skriver;
14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?

Snakker de da mot hverandre? Nei, jeg tror på summen av dem. Det ER troen som frelser. Men en tro uten gjerninger er (eller blir til slutt i alle fall) en død tro. 

Det blir som å si "Jeg elsker deg" uten å mene det i det hele tatt. Det blir tomme ord... og vil i lengden miste sin kraft fullstendig.

Jeg kom på ord som Jesus sa også, som blir en tredje og utfyllende variant. Han nevnte mange som hadde store gjerninger, men han kjente ;dem ikke.... De hadde antagelig gjerninger uten tro? (Matt 21-23)

Men for å runde det hele og igjen komme tilbake til TRO, så sier Jesus i Joh.16;
Men går jeg (Jesus) bort, da kan jeg sende ham (talsmannen, DHÅ) til dere.  8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg

Så tro mer enn med ord. Tro med hjertet! Åh så heldige og velsigna vi er, som har fått DHÅ som styrker vår tro og hjelper oss "til gode gjerninger" :-D Ikke fordi vi må, men fordi Guds kjærlighet driver oss til det. 

  8 Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. (2.Kor.9)

 17 Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. (2.Tim.3)

Jesus, det er et helt nytt år foran meg. Jeg er spent på hva som kommer til å hende dette året. Hva får jeg være med på i år? Hvor skal jeg gå? Takk at du er med meg i min hverdag, der små og store ting kan skje :-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar