søndag 17. desember 2017

Salme 101

David setter malen høyt i dagens salme, når han synger om troskap og rett. 

 Jeg vil synge om troskap og rett,
        deg vil jeg lovsynge, Herre.
   
  2 Jeg vil gi akt på den fullkomne vei.


6 Jeg ser på de trofaste i landet,
        de skal få bo hos meg.
        Den som går den fullkomne vei,
        han skal tjene meg.


Den fullkomne vei..."Men selv David hadde jo sine feil" tenkte jeg, samtidig som bibelen også sier at David var en mann etter Guds hjerte

Da kom jeg på noe Paulus skrev til Efeserne;

 4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
        så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
   
  5 I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
   
  6 til pris og ære for hans herlighet
        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
   
  7 I ham har vi forløsningen
        som ble vunnet ved hans blod,
        tilgivelse for syndene.
        Så stor og rik er hans nåde,
   
  8 som han i rikt mål har latt oss få.


Tenk at vår Gud er slik...? En stor gave (som vi faktisk feirer i disse dager) gjør at han ser på deg og meg som feilfrie. Er det virkelig mulig? Order sier jo så.

Da kan jeg jo frimodig stemme i med David:
 Jeg vil synge om troskap og rett,
        deg vil jeg lovsynge, Herre.
   
  2 Jeg vil gi akt på den fullkomne vei.
        Når vil du komme til meg?
        Med oppriktig hjerte
        vil jeg ferdes i mitt hus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar