torsdag 27. juli 2017

Luk 17

Jesus underviser i dagens kapittel. Det først temaet handler om vår tilgivelse overfor hverandre. Jeg vil også si at dette viser hvem Gud er, når han møter oss med tilgivelse.

 Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du tilgi ham.  4 Ja, om han forgår seg mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: Jeg angrer, så tilgi ham.»

Det meste Jesus underviser om, er det å være tro i tjenesten, uavhengig av hva vi møtte få tilbake. 
9 Takker han tjeneren for at han gjorde det han fikk beskjed om? Nei! 10 På samme måte med dere. Når dere har gjort alt det som er pålagt dere, skal dere si: Vi er uverdige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.»


Jesus underviser videre om takknemlighet. Det er godt, både å kjenne og å vise takknemlighet. Så mye vi har å takke for, men så fort gjort å glemme. Bare det at jeg har helsa i behold, full jobb, tak over hodet og mat på bordet. Familie og venner - alt som så fort blir en vane, men som jeg virkelig har all grunn til å takke for!

Til slutt underviser Jesus om Guds rike. 
En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21 Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er iblant dere.»
Han underviser også om sin gjenkomst. Jeg må innrømme at denne delen er tøff for meg. Det gjør vondt rett og slett, når Jesus forteller om at noen er klare mens andre blir tilbake....Jeg skulle ønske jeg visste hvordan jeg kunne gjøre noe med det. Herre, kan du hjelpe meg å se hvordan jeg deler ditt ord, ja deler min tro på deg så andre også kan tro? 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar