torsdag 1. juni 2017

Esekiel 36

Jeg har hodet fullt av tanker i dag. Har hatt det de siste dagene.... og jeg merker hvordan det påvirker det jeg leser. Jeg fikk lyst til å fortelle det.... for jeg tror det er slik for mange. Det er som om vi har  våre egne historiske briller på, og leser gjennom dem. Tidligere erfaringer og opplevelser er med å påvirke både det vi ser, leser og hører. Det skal igrunn bli spennende å se hva jeg får ut av tekstene på neste runde, og sammenligne hva jeg fikk ut av dem i dag med hva jeg får ut av dem neste gang jeg leser samme tekst :-)
En annen ting som hadde vært spennende, var å høre hva DU får ut av samme tekst :-D

I åpningen av dagens kapittel ser vi hvordan Israel har blitt plaget av andre rundt seg

 2 Så sier Herren Gud: Fienden har ropt hånsord mot dere og sagt: «De gamle haugene er blitt vår eiendom!» 
  5 ja, så sier Herren Gud: Sannelig, jeg taler i min brennende, glødende iver mot de andre folkeslagene og mot alle edomittene. Med inderlig skadefryd og dyp forakt gjorde de mitt land til sin eiendom, for å drive ut folket og plyndre det.

Og så kommer løftet fra Gud om frelse og håp. Ikke bare fordi han elsker sitt folk. Han gjør det også for egen del. 

  22 Derfor skal du si til israelittene: Så sier Herren Gud: Når jeg griper inn, israelitter, gjør jeg det ikke for deres skyld, men av hensyn til mitt hellige navn, som dere har vanæret blant de folkene dere kom til. 23 Hellig vil jeg gjøre mitt store navn

Gud er en Gud som holder det Han lover. Så selv om Israel sviktet gang på gang, så ville ikke Gud svikte dem. 
I 2.Tim 2;13 skriver Paulus
 13 Er vi troløse, så er han trofast,
        for han kan ikke fornekte seg selv.
 

Det betyr ikke at vi kan gjøre hva som helst, og at Gud godtar alt likevel. Nei, han er en Gud som gir nåde, samtidig som han veileder og hjelper. 

Israel hadde sviktet gang på gang, reelt sviktet (se bl.a. v. 31-32). Og Gud kommer dem i møte med dette;
 25 Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere. 26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. 27 Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.


Tanker jeg har i dag;
Hva er Guds planer for menigheten? 
For barnehagen (som drives av menigheten) ?
For meg?

Hvor stor er avstanden for det Han hadde tenkt, kontra det som skjer...?
Herre, du som er trofast, hjelp oss!! Jeg ber deg virkelig for hjertene til alle dine, at de må bli mer formet av deg. Jeg ber for hjertet mitt. I blant er det varmt, i blant er det likegyldig, i blant er det fryktsomt, i blant er det hardt. Herre, det kjøtthjertet du snakker om her - vi trenger det! Jeg lengter etter at ditt navn i enda større grad skal bli æret!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar