lørdag 2. april 2016

Gal 4

I forrige kapittel snakket Paulus om forskjellen på LOV og TRO, og han fortsetter å beskrive dette her Det var ikke så lett for dem å gripe. De hadde tross alt vokst opp med LOVEN, pugget den inn siden de var barn og levd etter den. Jeg kan egentlig forstå forvirringen...

En annen kjent ting som kommer fram, er "våre store forbilder" - ledere som av og til ikke er av det gode...
 15 Hvor er det nå blitt av jubelen fra den gang? Jeg kan bevitne at den gang hadde dere gjerne revet ut øynene deres og gitt meg, om det var mulig. 16 Men er jeg nå blitt en fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? 17 Den iver disse andre viser for dere, er ikke av det gode. De vil bare skille dere ut for å vinne dere som tilhengere. 18 Det kan være bra nok at det er noen som viser iver for dere, også i mitt fravær, når det bare er en iver for det gode. 

Summen av kapitlet kan jeg vei si med Paulus ord i 1.Kor.2;2
2 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. 


(Refleksjoner fra 2020 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar