torsdag 24. mars 2016

Salme 47 og 48

En spennende salme syntes jeg. Bare overskriften får fram smilet hos meg :-D

GUD  ER  HELE  JORDENS  KONGE

     7 Syng for Gud, ja, syng og spill,
        syng og spill for vår konge!
   
  8 For Gud er hele jordens konge.
        Syng en lovsang for ham!
   
  9 Gud er konge over folkene,
        han sitter på sin hellige trone.
   
 10 Folkenes fyrster skal samles
        med folket til Abrahams Gud.
        For skjoldene på jorden er i Guds makt.
        Han er høyt opphøyet.


"Skjoldene på jorden er i Guds makt" styrker troen på at Gud har kontrollen. Det ser ikke alltid slik ut, det gjør det absolutt ikke. Og i blant måtte selv kong David rope ut sine frustrerte spørsmål...
Men en dag skal det bare være  GUD  SELV som rår, og da skal alt være godt!


Joh.åp.21;1-5 sier;
Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»
   
  5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.» 


SALME  48

  Det handler om Guds vern av byen denne gangen. Han verner også om deg og meg.

2 Stor er Herren, høyt er han lovet
        i vår Guds by, på hans hellige fjell.
   
  3 Det reiser seg fagert, en fryd for hele jorden,
        Sion-fjellet lengst i nord,
        den store konges by.
   
  4 Gud er i byens borger,
        kjent som et trygt vern.
   
 
   
  9 Det vi før har hørt, har vi nå sett
        i byen til Herren, Allhærs Gud,
        i vår Guds by.
        Han lar den bestå til evig tid.
                                                      Sela
   
 10 Vi grunner på din trofasthet, Gud,
        i ditt hellige tempel.
   
 11 Gud, ditt navn er kjent;
        det lovsynges like til jordens ender.
        Din høyre hånd er full av rettferd.Festet meg litt ved ordene "Det vi har hørt, har vi nå sett", og kjente det traff hjertet som en bønn. Herre, vi lengter etter å se mer av det vi har hørt..


(Refleksjoner fra 2020 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar