mandag 28. mars 2016

Mark 7;1-31

Jeg har av og til tenkt på hvor godt det ville være om jeg virkelig møtte Jesus fysisk, ansikt til ansikt, slik Nikodemus gjorde, eller Emausvandrerne, eller kvinnen ved brønnen. Hva ville han sagt til meg? Han som ofte gledet, styrket, helbredet og hjalp mennesker.

Dagens tekst ble en tankevekker... og det minnet meg på en sang jeg hørte i uken som gikk. Jesus er også en som gransker hjerter. 

Det var vanskelige ord i dag. Ord om ekteskap og skilsmisse, ord om å ha hele sitt hjerte i tillit til penger... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg bor i ett av verdens rikeste land med to ekteskap bak meg. 
Jeg ser for meg hvordan jeg står der sammen med disiplene, med sjokk i blikket

...da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre; "Hvem kan da bli frelst?!" (v.26)

Også svarer heldigvis Jesus

"For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For Gud er alt mulig" (v.27)


Så våger jeg altså å be "Kjenn mitt hjerte Gud, og hjelp meg" og si "takk for din NÅDE"


DEL 2

Kjenner jeg blir rørt av å lese dagens kapittel!

Det starter med Jakob og Johannes som helt menneskelig drømmer om å være "de største". Jesus hadde jo av og til valgt ut dem framfor de andre, til spesielle oppdrag. Kanskje det var grunnen til deres frimodighet?

Det var da Jesus viste dem at Guds rike er så annerledes enn oss. Og i hans beskrivelse formelig kjenner jeg Guds kjærlighet og omsorg, og hvordan han ønsker at vi skal være mot hverandre.


 41 Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes. 42 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som regnes for å være folkenes fyrster, er herrer over dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt. 43 Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, 44 og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

I den siste delen av kapitlet møter vi Bartimeus.  Han som ropte og ropte på Jesus til tross for alle rundt ham som ba ham være stille og ikke forstyrre... Og Jesus svarte på hans rop :-) Jeg har hørt noen preke over dette at Jesus spør "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?", til tross for at det er åpenbart hva ønsket er. Som om Jesus vil at han selv skal sette ord på det. 


Hva trenger du selv å sette ord på i dag? Noen ganger trenger vi det, og det er en god start på hjelpen. Andre ganger leter vi etter ord og kan ikke helt finne dem. Heldigvis kan Gud hjelpe også da! For salme 139 sier "Før jeg har et ord på tungen Herre, vet du det fullt og helt"(refleksjoner fra 2020 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar