søndag 17. januar 2016

Jer 11

Et tungt kapittel, og litt vanskelig å forstå. Ikke at det er kryptisk, men en side ved Gud jeg ikke helt kjenner. Var Gud slik en gang, men ikke nå. Eller er det også slik i dag? Er det profeten som taler i bilder?

De hadde syndet og brutt pakten med Gud. I tillegg hadde de flere andre guder. Nå ville Gud føre ulykke over dem, og om de ropte til Ham, ville han ikke høre dem.... Gud sier til og med at profeten ikke skulle gå i forbønn for dem....

At Gud ikke ville høre, eller at profeten ikke skulle gå i forbønn for dem er litt vanskelig å forstå. Jeg prøver å finne logikk til min tro og tenker "kanskje Gud egentlig sa at det ikke var noe vits i, fordi han visste at folkets hjerte ikke var med? Visste han at de ikke ville vende om uansett?"

Jeg skulle gjerne forstått men innser at Gud er Gud. Han er den Han er. Og jeg tror at Han er god.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar