søndag 17. januar 2016

2.Sam 16

(bloggpost fra 2019)

Motgangen fortsetter for David i dagens kapittel. Sønnen Absalom har røvet til seg kongemakten og mer enn det....  David er på flukt, og som om dette ikke er nok, kommer et av Saul etterslekt og forbanner David mens han kaster jord og stein mot ham. Davids ro midt oppi det hele er virkelig rørende.

9 Da sa Abisjai, sønn av Seruja, til kongen: «Hvorfor skal en slik død hund få lov til å forbanne deg, herre konge? La meg få gå bort og hogge hodet av ham.» 10 Men kongen svarte: «Hva har dere med dette å gjøre, Seruja-sønner? Når han forbanner, er det fordi Herren har sagt til ham: Forbann David! Hvem kan da spørre: Hvorfor gjør du dette?» 11 Så sa David til Abisjai og alle mennene sine: «Dere ser at min egen sønn og etterkommer står meg etter livet. Kan en da vente noe annet av denne benjaminitten? La ham bare forbanne når Herren har sagt at han skal gjøre det. 12 Kanskje Herren ser til meg i min nød og gir meg noe godt igjen for forbannelsen som er lyst over meg i dag

Også nå har David full tillit til sin Gud. Jeg må si jeg beundrer ham. Ingen rasende ord mot Gud over alt som skjer ham. Han har mistet sååå mye her, og i tillegg blir han ydmyket foran mange. Men ingen sinte reaksjoner, ingen hevntanker. Han legger alt i Guds hender. 

Jeg snakker i blant om at noe er vanskelig å forstå. Dette må jo også for David ha vært utrolig vanskelig å forstå? "Gud, hva mener du med det her? Var det ikke Du som salvet meg som konge...?!"  Dette er hva jeg ville lurt på. Men det ser ikke ut til å oppta Davids tanker.

Nå viser salmene at David også kunne være fortvilet og ha mange spørsmål til Gud. Han var ærlig med sine følelser, men det handlet mer om forholdet mellom ham og Gud. Det var det viktigste for David. Enten han var konge eller rømling. 

Troen er en gave (Ef.2;8) en gave det virkelig er verdt å ta vare på. Herre, jeg takker deg for denne store gaven! En tro jeg kan holde fast ved, også når det måtte røyne på i livet... Jeg har lyst til å takke for kong David også, for det store og gode forbildet han er!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar