lørdag 16. januar 2016

salme 7

Du kan lese hele salma her;

David får en melding som gjør ham urolig, og han velger å uttrykke sine følelser i en poetisk bønn (som han så ofte gjør) Han setter ord på følelser og lengsler. Og uansett om følelsene er positive, negative, smertefulle eller glade - så avslutter han ofte med å lovprise Gud. Også her;

18 Jeg priser Herren for hans rettferd
og lovsynger navnet til Herren, Den Høyeste.(refleksjoner fra 2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar