søndag 5. april 2015

Gruppe 8

1.Mos.36
1.Sam.15
Job.19
Jes.43
Matt.21

1.Mos.37
1.Sam.16
Salme 19
Jes.44
1.Kor.10

1.Mos.38
1.Sam.17
Job.20
Jes.45
Matt.22

1.Mos.39
 1.Sam.18
Sal.20
Jes.46 og Jes.47
1.Kor.11

1.Mos.40
1.Sam.19
Job.21
Jes.48
Matt.23


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar