søndag 5. april 2015

Gruppe 13


2.Mos.11
2.Sam.9
Job.33
Jer.4
2.Kor.11

2.Mos.12
2.Sam.10
Sal.33
Jer.5
Mark.7

2.Mos.13
2.Sam.11
Job.34
Jer.6
2.Kor.12 og 2.Kor.13

2.Mos.14
2.Sam.12
Sal.34
Jer.7
Mark.8

2.Mos.15
2.Sam.13
Sal.35
Jer.8
Gal.1 og Gal.2


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar