lørdag 16. januar 2016

Matt 12

(fra 2019)

Dagens kapittel starter med en teologisk debatt om sabbaten. Jeg liker svaret til Jesus, for han viser hva som er viktig. Sabbaten betyr noe, helt klart, og Jesus motsier ikke det. Men han understreker hva som er mest vesentlig.

 11 Men han svarte: «Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? 12 Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten.»

Matteus fortsetter med å undervise fra gamle testamentet;
17 Slik skulle det som er talt ved profeten Jesaja, gå i oppfyllelse:
   
 18 Se, min tjener som jeg har utvalgt,
        han som jeg elsker og har behag i.
        Jeg vil legge min Ånd på ham,
        og for folkeslagene skal han kunngjøre hva rett er.
   
 19 Han skal ikke trette og ikke rope,
        og ingen skal høre hans røst i gatene.
   
 20 Han skal ikke knuse et knekket siv
        og ikke slokke en rykende veke,
        inntil han har ført retten fram til seier.
   
 21 Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp. 


Gir trøst og glede å lese, ikke sant? 

Når Jesus senere helbreder en som var besatt av onde ånder, kom det to helt ulike reaksjoner;
22 Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, så han både kunne tale og se. 23 Da ble hele folkemengden ute av seg selv av undring og sa: «Kanskje dette er Davids-sønnen?» 24 Men da fariseerne hørte det.... (deres holdning kommer bl.a. fram i v. 14; Men fariseerne gikk ut og la planer om å få ryddet ham av veien.)

De var påvirket av sitt miljø med sterke regler og meninger. Det gjorde dem blinde for det som var rett foran dem. Tenk at de så det samme alle sammen, men mottagelsen og reaksjonene var så ulike.

Jeg vet at også jeg har mine bestemte meninger om hvordan ting burde være. Hvor åpen er jeg om Gud skulle overraske meg?

Jesus fortsetter å undervise om det å bære frukt - leve et liv som gir gode resultater. Frukt til glede for andre (for et frukttre kan jo ikke spise sine egne frukter, de er til for at andre skal nyte godt av dem)
Som vi hørte sist søndag; Når Gud frelste deg og meg, hadde han andre i tankene :-) Frelst for en større hensikt.

JESUS;
40 For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.  41 Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de vendte om da Jona forkynte sitt budskap – og her er mer enn Jona. 42 Dronningen fra landet i sør skal tre fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom – og her er mer enn Salomo.
KONGENES KONGE

Helt til slutt;
 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.»

Herre, hvordan kommer jeg nærmere deg, så jeg kan høre hva din vilje er? I blant er jeg redd for å bare være en som Jesaja beskriver i kap 29;

13 Herren sa: Fordi dette folket
        holder seg nær til meg med munnen
        og ærer meg med leppene,
        mens hjertet er langt borte fra meg,
        og fordi den frykt de har for meg,
        er tillærte menneskebud


Jeg ber Herre, send ditt regn over oss! Du som kan; sett oss i stand så vi blir en levende menighet med levende stener! Hjerter som er nære deg, og ikke langt borte. Herre vi kommer til deg, du Hellige!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar