lørdag 16. januar 2016

Jes 23

(fra 2019)

Også i dagens profetkapittel handler det om dom. Men det handler også om gjenopprettelse. 

Domsord mot Tyrus.
        Bryt ut i klagerop, Tarsis-skip,
        for byen er herjet, husene er borte!


15 På den tid skal Tyrus bli glemt i sytti år, så lenge som en konges levetid. Men når de sytti år er til ende, skal det gå Tyrus som det heter i visen om gatepiken:
   
 16 Ta din lyre,
        gå rundt i byen,
        du glemte skjøge!
        Spill nå vakkert,
        syng alt du kan,
        så folk kan minnes deg!
        
   
 17 Når de sytti år er til ende, skal Herren ta seg av Tyrus. Da skal byen igjen få horelønn og ha utuktig omgang med alle kongeriker på den vide jord. 18 Men den vinning og lønn som byen får, skal være viet til Herren. Det skal ikke spares og gjemmes. De som bor for Herrens åsyn, skal få denne vinning, så de kan spise seg mette og kle seg fint.


Denne siste beskrivelsen var så merkelig at jeg trengte hjelp for å forstå den. Jeg fant fram Lundes ettbinds bibelkommentar igjen, og fant virkelig trøst i forklaringen den ga. Jeg siterer;

"Men Herren reiser på ny Tyrus opp igjen. Handelen sprer seg utover jorden, og gjennom billedtalen får profeten fram et dobbelt aspekt. Bak handelen lurer det for det første farer og forførende makter. Men Herren er suveren og tar dette i sin tjeneste for å fremme sitt rike. Som handelen blir verdensomspennende, aner vi her fremtidens verdensomspennende misjon" Sitat slutt

Av og til kan Guds veier virkelig overraske :-)
Herre, takk for at du har kontroll, selv om vi ikke alltid kan se det. Ja, i blant er det rett og slett ikke mulig å se det heller... Men vi kan alltid komme til deg, og ha tillit til deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar