tirsdag 25. februar 2020

Gal 3

I dagens kapittel understreker Paulus at Jesus har gjort ALT. Frelsen avhenger ikke av hva VI får til men av hva HAN har gjort. Derfor er det kun vet tro at vi kan bli Guds barn. 

5. Han som gir dere Ånden og som gjør under blant dere, gjør han det på grunn av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskapet og tror? 6. Om Abraham heter det jo: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. 8. Skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. 9. Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.

23. Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24. Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. 25. Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26. For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus.

Det ligger i vår natur å måtte fortjene noe. Og mye av det vi får, er som fortjent.... både på godt og vondt. Men når det gjelder frelsen, og det å være Guds barn - så er det kun av nåde ved tro. 

Jeg har lyst til å bare minne om Ef.1 som sier mye om dette. 

Som en takkesang vil jeg ta fram en veldig kjent sang Som når et barn kommer hjem og kvelden
og blir møtt av en vennlig favn¨
slik var det for meg å komme til Gud¨
Jeg kjente at her hører jeg hjemme
Der var en plass i Guds store rom
En plass som ventet der på meg
Og jeg kjente her er jeg hjemme
Jeg vil være et barn i Guds hjem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar