torsdag 5. juli 2018

Ap.gj.14

Barnabas og Paulus viser brennende iver og sterk tro i dagens kapittel. De iver etter å fortelle evangeliet og helbredelser skjer. Det er så stort det som skjer at noen ser på dem som guder (v.11-12) Men Barnabas og Paulus blir ikke høye på pæra av det - nei de vet hvem som skal ha æren, og er tydelige på det (v.15)

Det var spesielt ett vers jeg stoppet litt opp ved i dag, og reflekterte litt over

 8 I Lystra var det en mann som var lam i føttene. Han hadde vært vanfør fra fødselen og aldri kunnet gå.  9 Denne mannen hørte Paulus forkynne. Paulus så nøye på ham, og da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet,10 ropte han: «Reis deg opp, og stå på føttene dine!» Da sprang han opp og gikk omkring. 

Den lamme var mottagelig, og Paulus så det. De trengte hverandre. Den ivrige, lamme mannen ville kanskje blitt sittende i skuffelse om ikke Paulus hadde sagt de oppmuntrende ordene. For selv om han trodde, så ventet han på klarsignal. Og Paulus, samme hvor mye tro han hadde, så ville det ikke hjulpet om inne mannen var mottagelig. 

Selv Jesus opplevde få undere på sitt hjemsted. Folket der var ikke like mottagelige som andre steder. 

Vi ønsker og drømmer om at det skal skje flere undere her også. Og jeg innrømmer at jeg i bland spør "Gud, er du her...? Hvorfor ser vi det så lite...?" Men så må jeg innrømme at jeg ikke er helt mottagelig selv en gang, for tegn og under. Jeg har sett så alt for lite av det, og litt for mye av det motsatte. Jeg har ikke tro - bare håp. Håp om en voksende tro :-)

Ja, jeg har håp, både for vårt sted og for vår kirke. Troen kommer av forkynnelsen (Rom.10;17) Paulus og Barnabas kom med sterke ord som virkelig inspirerte til voksende tro. Herre, jeg ber for de som forkynner Ordet i vår kirke! Og jeg ber for de som tar imot! Herre, vi trenger Deg!

Paulus iver for Ordet fikk ikke bare disse sterke konsekvensene. De fikk også noen menneskelige.
  19 Men da kom det noen jøder fra Antiokia og Ikonium. De fikk mengden over på sin side, så de steinet Paulus. Deretter slepte de ham utenfor byen og trodde han var død. 20 Men disiplene slo ring om ham, og han kom seg opp og gikk inn i byen. 

Paulus trakk seg ikke tilbake etter dette, nei han reiste videre og forkynte evangeliet med like stor iver. Så glad jeg er for alt han delte, og at vi fortsatt kan få høre ordene han forkynte :-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar