fredag 6. juli 2018

Åp 15

Dagens kapittel fra åpenbaringen åpner med Guds vrede. Det er jo ikke den siden ved Gud vi som dagens kristne hører mest om. Tvert imot hører vi om en kjærlig og nådefull Gud som aldri er sint på oss. Jeg tror på det også, for Gud ser på oss gjennom Jesus. Han er vår stedfortreder, og har allerede tatt straffen på seg. 

Men det vi leser i dag, om Guds vrede - det ser ut til å ha gitt seier i kampen mot det onde. Vi trenger denne sterke, hellige og mektige Gud til å kjempe på vår siden. 

Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig: Sju engler med sju plager, som er de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet. 2 Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene  3 og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet:
        Store og underfulle er dine gjerninger,
        Herre Gud, du Allmektige.
        Rettferdige og sanne er dine veier,
        du folkenes konge.
   
  4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre,
        og ære ditt navn?
        For du alene er hellig.
        Alle folkeslag skal komme
        og tilbe for ditt åsyn,
        fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.
 

Det er jo spennende å lese hele bibelen, og bli kjent med flere av Guds sider. Bli kjent med Ordet. Takk for Den Hellige Ånd som veileder og åpenbarer underveis. Jeg trenger det. Og jeg vet at jeg ennå bare kjenner en bitteliten del av hvem Gud er. En dag skal vi se det helt klart :-D

En dag skal jeg sikkert forstå hva åpenbaringen forteller om også.... for det gjør jeg ikke i dag. Dyret og bildet av tallet ..?? Herre, takk for ditt løfte om at ingen kan rive oss ut av din hånd. Takk for løftet om at du er med oss alle dager. Takk for løftet om at Jesus er vår forløser og frelser. Takk for at du åpenbarer underveis det vi trenger å forstå det. Jeg er i dine hender.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar