onsdag 13. juni 2018

Åp.gj.11

Et spennende kapittel i dag :-D Nå er Apostlenes gjerninger noe helt spesielt også da! For en spennende tid!

Kanskje det er litt rar måte å uttrykke meg på - men jeg syntes Gud var så smart som sendte Peter til Kornelius, og ikke Paulus. For i det store og hele var det jo Peter som tok seg av jødene, og Paulus som tok seg av hedningene - så det naturlige ville vel vært å sende Paulus?
Men på denne måten bekreftet Gud, både for jøder og hedninger at han er Far for ALLE. I jødenes øyne var jo vi urene og utenfor. De var sjokkert over at Peter hadde tatt inn hos disse hedningene og til og med spist sammen med dem (v.2-3) Men Gud var tydelig i sitt budskap

 9 For annen gang lød røsten fra himmelen: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» 10 Dette hendte tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. 
 16 Da husket jeg Herrens ord, at han sa: «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd.» 17 Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, så jeg skulle kunne hindre Gud?
   
 18 Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om og vinne livet!»


Tenk - til nå hadde det hele dreiet seg om Guds folk - og de er nok fortsatt Guds hjerte - men frelsen, nåden, kjærligheten, den er for ALLE. Og det ville Gud være tydelig på.

Det er stort å lese. Frelsen er ikke bare noe vi kan håpe på - det er virkelig en GAVE.

 7 Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.  8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. (Fra Ef.2)

Herre, jeg kjenner en stor glede og takknemlighet, og det rommer min bønn i dag. Jeg ber også for de som ennå ikke har sett denne uendelig gode gaven, og tatt i mot den. Måtte de få smake og kjenne at du er GOD!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar