torsdag 21. juni 2018

Åp 12

Så er vi igjen kommet til Åpenbaringen. Den underlige boken...

Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. 2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier. 
   
  3 Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. 


Litt spennende er det likevel, med disse sterke beskrivelsene. Når vi leser videre nedover i kapitlet får vi i det minste en liten åpenbaring. Nei - STOR er den faktisk :-) 

 7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine,  8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen.  9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa:
          «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
          nå har hans Salvede herredømmet.
          For anklageren er styrtet,
          han som dag og natt anklaget våre søsken
          for vår Guds ansikt. 
          
   
 11 De har seiret over ham ved Lammets blod
          og ved det ordet de vitnet,
          og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.


Hele himmelens hær har kjempet for oss og seiret. Også vi må kjempe (sjekk Ef.6) men for en side vi er på!! Vi har vår styrke i Ham :-D Jeg takker Deg Herre, at Du Herre, er med alle dager. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar