onsdag 16. mai 2018

3.Joh.1

Dagens kapittel har et vers jeg siterer ofte;

  2 Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk (kropp) og ha det godt (sjel), like godt som du har det åndelig (ånd).

Et vers som virkelig snakker helse til ånd, sjels og kropp. Det er først når alle tre områder blir tatt hensyn til og tatt vare på, det er først da man har det virkelig godt :-D

Resten av det lille brevet forteller om både glede og sorg. Glede over de som virkelig gjør en god innsats for menigheten, og sorg over en som gjør det stikk motsatte.... Det med relasjoner i menigheten er ikke alltid så lett, og sånn har det visst alltid vært. Så oppfordringen til Johannes er bra;
 11 Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. 
Det er fort gjort å føle for å ta igjen, når man ser eller møter det onde...

Dagens bønn blir for ånd, sjel og kropp - helse for hele meg :-) Å ha det gode som forbilde og gjøre det gode - det er absolutt til god hjelp.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar