mandag 9. april 2018

Salme 119

David fortsetter å lovprise Guds Ord i dagens salmedel;

 97 Å, hvor høyt jeg elsker din lov,
        hele dagen grunner jeg på den.


 101 Jeg holder min fot fra hver ond sti,
        så jeg kan ta vare på ditt ord.
   
 102 Jeg har ikke veket fra dine dommer,
        for du har lært meg opp.
   
 103 Å, dine ord er søte for ganen,
        bedre enn honning for min munn.


    105 Ditt ord er en lykt for min fot
        og et lys på min sti.


111 Dine lovbud er min eiendom for alltid;
        ja, de gleder mitt hjerte.


 114 Du er mitt skjold og vern;
        jeg venter på ditt ord.


Min bønn i dag er en takkesang til Gud, for ORDET. Jeg synger sammen med David i dag, i takknemlighet og glede over hva Ordet kan gjøre med meg og i meg. Guds levende Ord.
 108 Ta vel imot mitt sangoffer, Herre,
        og lær meg dine dommer!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar