lørdag 3. mars 2018

Joh 7

Dagens kapittel åpner med å fortelle noe om brødrene til Jesus

3 Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør!  4 For ingen virker i det skjulte, hvis han vil bli kjent. Når du nå gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!»  5 For heller ikke brødrene hans trodde på ham.

Det kan ikke ha vært lett for dem.... Jesus var jo en av dem. Han skilte seg sikkert ut i sin måte å være på (tror jeg) men han var likevel en av dem, født av samme mor....
Kanskje de irriterte seg litt også...? Over at han visste så mye...? 
Også andre hadde lignende reaksjoner.

14 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15 Jødene undret seg og sa: «Hvor har han sin lærdom fra, han som selv ikke har fått noen opplæring?»
16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min egen, den er fra ham som har sendt meg. 

Ja, han hadde virkelig større visdom og kunnskap enn de ante! Og dette ville de se mer og mer av en stund framover. Gud tok bolig blant menneskene (Joh.1:14) 30 Da ville de gripe ham, men det var ingen som la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet.
Det er mye som kan skje - men det Gud har bestemt, det kan ingen endre.

Det ser ut til at Jesus underviste mye denne påsken. Disse ordene er kjente for oss;
 37 På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.»39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. 
Kjenner trøst og stor takk til Gud for dette!

Reaksjonene på Jesu tale var mange. Noen trodde ham, andre var forarget og ville stoppe ham, andre igjen tok ham i forsvar (Nikodemus)
Et av argumentene i diskusjonen om Jesus var litt spennende;

40 Noen i folkemengden sa da de hørte hans ord: «Dette må være profeten.» 41 «Nei, det er Messias,» sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? 42 Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» 43 Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. 

De visste kanskje ikke at han faktisk var av Davids ætt, og at han var født i Betlehem...? Det med splittelse og delte meninger kjenner vi dessverre veldig godt. Det er ikke så lett å se HELE bildet.... vi ser bare stykkevis og delt, og vi ser ikke alltid de samme tingene heller. Noen ganger gjør uenighetene rett og slett vondt.

Kjære Gud - takk for Din Hellige Ånd som hjelper oss gjennom dette. Og ikke minst; takk for løftet Jesus ga oss her om hva Den Hellige Ånd er for oss; «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar