søndag 22. mai 2016

Jer 35

De siste versene i dette kapitlet sier det meste om dette kapitlet. Vet ikke helt hva jeg skal legge til...

 16 Ja, disiplene til Jonadab, Rekabs sønn, har holdt det bud som deres far gav dem, men dette folket ville ikke høre på meg. 17 Derfor sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Se, jeg vil føre over Juda og innbyggerne i Jerusalem all den ulykken jeg har truet dem med. For de hørte ikke da jeg talte til dem, og svarte ikke da jeg ropte på dem.
   
 18 Men til rekabittene sa Jeremia: Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Dere adlød budet fra Jonadab, deres far, ja, overholdt alle hans påbud og gjorde alt det han befalte dere, 19 og derfor, sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, skal Jonadab, Rekabs sønn, aldri mangle menn som står i min tjeneste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar