tirsdag 9. februar 2016

Salme 43

Dagens salme er en av de korte - bare 5 vers. Den kan jeg jo like godt gjengi her. David er fortvilet og kan ikke forstå hvorfor han møter det han gjør. Han minner seg selv, som han ofte gjør, på hvem han tror på. Minner seg på at han egentlig ikke behøver å være så urolig som han kjenner seg nå...


Hjelp meg til min rett og før min sak
        mot ubarmhjertige folk!
        Fri meg, Gud, fra mennesker
        som farer med svik og ondskap!
   
  2 Gud, du er jo mitt vern.
        Hvorfor har du forkastet meg?
        Hvorfor må jeg gå og sørge
        mens fienden plager meg?
   
  3 Send ditt lys og din sannhet,
        la dem lede meg
        og føre meg til ditt hellige fjell,
        til dine boliger.
   
  4 
Så kan jeg gå til Herrens alter,
        til Gud, min glede og jubel,
        og synge din pris til lyren,
        Herre, du min Gud.

   
  5 Hvorfor er du full av uro, min sjel,
        hvorfor stormer det i meg?
        Vent på Gud! For enda en gang
        skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar