mandag 24. februar 2020

Jer 32

I dagens kapittel sitter profeten Jeremia fengslet i Juda-kongens slott pga sine profetier. Men selv om han havnet i fengsel, fortsetter Gud å bruke profeten i sin tjeneste. Hans nærvær er like sterkt, og profetens tro også.

Du store, veldige Gud, som har navnet Herren, Allhærs Gud! 19 Stor er du i råd og mektig i gjerning. Du har øynene åpne for menneskenes veier, så du lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. 20 Du gjorde tegn og under i Egypt og gjør det fremdeles, både i Israel og blant menneskene ellers. Du har skapt deg et navn slik det er i dag.

Gud vil gjøre under i deres hjerter så de virkelig kan smake og se at Han er Gud.

38 De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 39 Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem én vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres etterkommere. 40 Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg. 41 Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel vil jeg trofast sørge for at de slår rot her i landet.

Herre, i dag vil jeg takke for at Du er en Gud som rører hjerter! Måtte jeg få smake å se at Du er Gud i dag! Velsigne barn og kollegaer på arbeidsplassen min. Velsigne mine barn og barnebarn. Måtte du også røre ved deres hjerter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar