søndag 1. juli 2018

Åp 14

Det fortsettes å snakke i bilder og gåter i dagens kapittel av åpenbaringen. Noen kjente ord som de 144 000 og om dyrets merke - men selv om ordene er kjente, er betydningen fortsatt en gåte.
Det med de 144 000 er i alle fall noe godt, noe å beundre og smile til. Selv om jeg ikke helt vet akkurat hvem de er...
  3 Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. 

Men når det gjelder dette med dyrets merke, så forstår jeg at det er alvor. Jeg aner ikke hva det er snakk om. Mange har hatt noen tolkninger på det, mens de undres "kan det være dette?" Noen har kanskje konkrete svar også? Men jeg aner ikke.

 9 En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. 

Jeg kjenner uro, uten å være redd. Det som er viktig er å holde seg hær til Ham hele veien, så vil Han åpenbare det jeg trenger når jeg trenger det. Det tror jeg på. Og det ber jeg om! I dag ber jeg for dine barn Herre, at Du skal bevare dem, og åpne deres hjerte og øyne for det som er viktig! Det vi trenger å se!


Ord 3;25f
Du skal ikke engste deg for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige. For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot så den ikke blir fanget.


Jes 41;10 
Vær ikke redd, for Jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for Jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe med min frelserhånd.

Jes 41;13
For jeg er Herren din Gud, jeg har grepet din høyre hånd og sier til deg; Vær ikke redd! Det er Jeg som hjelper deg.


Joh 10;27-30
Mine sauer hører Min røst, Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og Jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av Min hånd. Min Far som har gitt Meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av Min Fars hånd. Jeg og Faderen er ett.


Salme 18;37
Du åpner vei for mine skritt, og mine ankler vakler ikke.

Salme 37;3-5
Stol på Herren og gjør det gode, så skal du få bo i landet. Legg vinn på troskap! Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker! Legg din vei i Herrens hånd, stol på Ham, så griper Han inn.


.....For så mange som Guds løfter er... :-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar