fredag 6. april 2018

2.Pet.3

Dagens kapittel har overskriften "Herren kommer" Tenk om han hadde visst at vi skulle si det samme nå, 2000 år senere? Jeg kan forstå at noen blir skeptisk... Peter så også dette;
 4 Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.»

Videre skriver Peter om både himmel og fortapelse. Jeg kjenner sorg når det kommer på bane - sorg over de som går fortapt. Men det vet jeg også at Gud gjør. Han som er hellig, rettferdig og nådig. Og tiden er annerledes for Ham. 

  8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.  9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 

Peter avslutter brevet med en oppfordring;
  17 Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister fotfestet.18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.

Det er min bønn i dag også. Vi som er Guds barn har et ansvar for at Guds lengsel skal bli oppfylt - nemlig at alle skal nå fram til omvendelse. Jeg syntes det er vanskelig. Herre, hjelp meg å se muligheter - mer enn vanskeligheter. Jeg vet at du kan styrke min frimodighet, bare jeg våger å gå... Hjelp meg, først og fremst, til å se hva DU legger til rette, for ditt Ord (Ef.2) forteller om ferdiglagte gjerninger; 

  8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar