torsdag 29. mars 2018

2.Peter 1

Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus.  2 Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre! 

Nydelig hilsen i starten på dette brevet.
Peter fortsetter med å utfordre "Troen skal utfolde seg i livet"
Peter minner om Guds gave og Hans løfter, samtidig som han utfordrer oss til å utvikle oss i troen. TRO OG LIV - det hører sammen.

3 Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.  4 Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden. 
   
  5 Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt,  6 innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,  7 gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle.  8 For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. 


Det handler ikke bare om å få det til selv. Vi har fått i gave den kraft vi trenger for å "få det til" - og på grunn av dette har vi mulighet til å utvikle det og la det vokse. Han har allerede gjort sin del - nå er det min tur til  gjøre min.

 10 Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. 11 Da skal inngan;gen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere. 

Vidåpen - ikke bare på gløtt eller stengt. Vidåpen - det er Guds hjerte!

Peter fortsetter sin formaning, og vil stadig minne dem på hva de står for og hvem de tror på;
16 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. (Luk 9;28 - en spennende historie i seg selv)

Herre jeg takker deg for livet jeg har i deg. Et liv som kan få vokse i den kraft jeg får i gave (v.3) Peter sier han stadig ville minne dem på hva de bygde troen sin på og hvem Gud er - og det er viktig i dag også - å stadig minne meg selv (og hverandre) på hva vi har i Kristus. Takk for at døra inn til deg Herre, er vidåpen. Vi kan komme til deg med frimodig tillit. (Ef.3;12)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar