lørdag 13. februar 2016

Jer 24

Kapitlet i dag er ikke langt. Det åpner med et bilde av to kurver med fiken - det ene med gode og den andre med dårlige fikner. Bilde på de bortførte og kongen som bortførte dem. Gud vil gjenopprette for de bortførte og straffe kongen og de som er med ham.

Til de som Gud vil gjenopprette sier han  

  7 Jeg vil gi dem et hjerte så de kan kjenne meg, og forstå at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, når de vender om til meg av hele sitt hjerte.

 Hvor mye investerer jeg? Hvem sa forresten "Det er mer land å innta...?" Jeg tror i alle fall på det.
Om jeg søker Gud av hele mitt hjerte, så vil Gud selv gi meg et hjerte som kjenner Gud og forstår at Han er Herre. Og jeg vil gjerne kjenne Gud enda bedre. Det er, om jeg skal være helt ærlig, både en varm lengsel og en litt skremmende tanke. For Gud er STOR og MEKTIG og VELDIG, og jeg tror at han kan være skremmende 

   12 Jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 13 og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet.14 Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild; 15 føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruset av veldige vannmasser. 16 I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen, når den skinner i all sin kraft.
   
 17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
        Frykt ikke! Jeg er den første og den siste
 18 
og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet  (åpenbaringen 1)

Men Han er også KJÆRLIGHET og OMSORG

  37 Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar