mandag 18. januar 2016

Ord.1

I salomos ordspråk er det mye å hente, mye å lære, mye å undre seg over, noe som får fram smilet og noe som provoserer og helt sikkert noe jeg ikke forstår... Ordspråkene er spennende!

I dagens kapittel vil jeg ta fram to av versene. Det første er et godt råd til alle mine tanker...

 2 Ordspråkene gir visdom og lærdom,
        så en skjønner forstandig tale
   
  3 og tar imot tukt som gir fremgang,
        og lærer rettferd, rett og redelighet.
   
  4 De gir den uerfarne klokskap
        og ungdommen kunnskap og omtanke.
   
  5 Den vise som hører dem, øker sin lærdom,
        den forstandige lærer å styre sin tanke,

   
  6 så han skjønner ordspråk og billedtale,
        vismenns utsagn og gåter.
   
  7 Frykt for Herren er opphav til kunnskap,

Det andre viser at det vi tenker på som trygghet, eller gode råd, i blant kan lure oss...Å være i Guds hånd, og lære av Ham, er absolutt det beste - uansett.

    32 Frafallet koster de troskyldige livet,
        dårenes trygghet gjør ende på dem selv.
   
 33 Men den som hører på meg, skal bo trygt
        og leve i fred uten frykt for noe vondt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar