onsdag 27. januar 2016

Ord 2

Dagens Ord kan jeg stemme i - kjenner det rører ved strengene i hjertet ja :-D

Min sønn (eller datter), ta imot mine ord,
        og ta vare på mine bud,
   
  2 så du lytter til visdommen
        og prøver å forstå med hele ditt sinn.
   
  3 Ja, bare kall på forstanden,
        og rop med høy røst etter innsikt.
   
  4 Let etter den som om det var sølv,
        grundig som når en graver etter skatter.
   
  5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er,
        og vinne kjennskap til Gud.
   
  6 For det er Herren som gir visdom,
        kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.

   
  7 Han lar de rettsindige ha fremgang
        og er et skjold for den som er hel i sin ferd.
   
  8 Han verner de stier hvor retten rår,
        og vokter veien for sine fromme.
   
  9 Da skal du skjønne deg på rettferd og rett,
        på rettsinn og all god framferd.
   
 10 For du får visdom i hjertet,
        og kunnskap skal gjøre deg glad.
   
 11 Omtenksomhet skal vokte deg
        og innsikt bevare deg.

LIVET   I   ORDET   - trenger jeg å si mer? Klart det er sølv og gull som gir visdom det virkelig er verdt å få tak i, og enda bedre, ta vare på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar