tirsdag 19. januar 2016

Jer.21

Dagens kapittel her;

Kong Sidkia blir truet med krig, og velger å sende bud til profeten.
«Søk råd hos Herren for oss! For babylonerkongen Nebukadnesar går til krig imot oss! Kanskje Herren vil gjøre et under, som han så ofte har gjort, så fienden drar sin vei.»

"Han har hjulpet før" - det var optimismen hos kongen. Derfor må det ha forundret ham stort, dette svaret han fikk. At de skulle overgi seg til fienden. Skulle de ikke kjempe og vinne..?!

  8 Og til dette folket skal du si: Så sier Herren: Jeg legger nå fram for dere livets vei og dødens vei.  9 Den som blir igjen her i byen, skal dø for sverd, hunger og pest. Men den som går ut og overgir seg til kaldeerne som kringsetter dere, skal berge seg og beholde livet.

Motgangen de møter er ikke bare en straff fra Gud. Det er en konsekvens av deres valg og handlinger.
 14 Men jeg vil straffe dere,
        det er frukten av deres gjerninger,
        lyder ordet fra Herren.


Om jeg tenker over mitt eget liv - hvilke konsekvenser har mine valg? Fører de til livets vei, eller til dødens vei..?

Kom til å tenke på Davids bønn i salme 139;

23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar