lørdag 16. januar 2016

1.Mos.11

Hele kapitlet her

Her møter vi Abrahams stamfolk - altså de som levde før ham. Jeg fikk faktisk en liten overraskelse her, nemlig at det var Abrahams far Tarah som tok med seg Abraham, Sarai og Lot - for å dra mot Kanaan. Min barnelærdom var at det var Abraham som tok med seg Sarai og Lot :-)
Nå er begge deler riktig - bare at jeg ikke hadde fått med meg den første biten. Det har seg så at Tarah ikke kom så langt som han hadde tenkt, og slo seg til ro med det. Og en dag var det rett og slett for sent å reise til Kanaan....

Så Abraham fullfører sin fars drøm, og sin Guds kall samtidig :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar