lørdag 16. januar 2016

Sal.5

Til korlederen. Med fløytespill.
En Davids-salme.

med refleksjoner fra Siw

2 Herre, hør mine ord,
gi akt på mitt sukk!
3 Lytt til mitt rop om hjelp,
min konge og min Gud!

Herre, jeg ber til deg.
egentlig når som helst på døgnet
men aller best er å starte dagen
sammen med Deg, Herre

4 Om morgenen hører du min røst,
tidlig vender jeg meg til deg og venter.

ja, starte dagen med Deg,
og resten av dagen kan jeg
fortsatt ha forventing
- You and me :-)

5 Du er en Gud som ikke tåler ondskap;
ingen som er onde, får gjeste deg.
6 Ingen hovmodige kan tre fram for deg.
Du hater alle ugjerningsmenn,
7 og gjør ende på dem som taler løgn.
Herren har avsky for drapsmenn og svikere.

Likevel er det håp også for dem
fordi Jesus kom - i deres sted
"For Han ble såret
for våre overtredelser
knust for våre misgjerninger
Straffen lå på Ham forat
vi skulle ha fred
og ved Hans sår
har vi fått legedom"

8 Men ved din store miskunn
kan jeg gå inn i ditt hus.
Jeg vender meg mot ditt hellige tempel
og bøyer meg ned i respekt for deg.

i ren takknemlighet over
Hans nåde mot meg

9 Herre, led meg i din rettferd
så mine fiender ikke når meg.
Gjør veien jevn for meg!

av og til kan mine fiender
rett og slett være
mine egne tanker..
Så led meg rett Herre!

10 Det er ikke sannhet i deres munn,
de er helt igjennom fordervet.
Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen.

Ja, hva sier jeg til meg selv?
Når jeg står på valg..?
Når jeg tenker på hvem jeg er?
På hvilke muligheter jeg har?
Bygger jeg opp, eller river jeg ned?

11 Gud, la dem bøte for sin skyld,
la dem falle for sine onde planer!
Driv dem bort og spre dem!

Paulus skriver om
den ondes brennende piler
(Ef.6) løgntanker som vil ødelegge
Men den ondes planer
skal aldri lykkes!
For Gud er på min side
og driver den ondes planer bort

Guds planer er noe helt annet;
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer.29;11)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar