tirsdag 14. august 2018

Åp 22

Så har vi kommet til siste kapittel i Åpenbaringen. Det er faktisk siste kapittel i bibelen, og her åpnes det med en beskrivelse av himmelen. Jeg måtte smile litt av meg selv, for jeg elsket starten av beskrivelsen - men plutselig ble det for mye.... Jeg ler igjen. Kan det blir for godt?

Men la meg ta starten først;
Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.  2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

Snakk om næring!! Når den kommer direkte fra Gud, så er næringen så sterk at treet bærer frukt tolv ganger så ofte som her. Ja, næringen er så sterk at selve treet blir en vitaminbombe, legedom for folkene. 

Det var denne næringen som virkelig sang i hjertet mitt. For Gud er allerede nå en helsebot for kropp og sjel. Men her står vi virkelig så nære, og i så direktekontakt som vi aldri før har hatt. Bare å si HALLELUJA.

Det var fortsettelsen som ble litt ... mye :-D For næringen er så bra at jeg ikke en gang trenger natta å hvile på. Det hørtes nesten litt slitsomt ut.... men der blir man visst ikke det. HIMMEL - WOW

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

Kjære Gud, jeg kjenner jeg blir rørt ved tanken på ditt sterke nærvær.

 6 Engelen sa til meg: «Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.  7 Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.»

 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 

 17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.

 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!


Salmen er skrevet av lekpredikanten og sangforfatteren Ole Brattekaas i 1895, 
og i dag blir dette min takkebønnRen og rettferdig,
himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner
at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri
fri ifra nøden,
dommen og døden,
amen, halleluja!Lenge jeg tenkte
Gud ikke skjenkte
nåde til meg, så fattig på alt
Å måtte lide,
kjempe og stride
stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid,
fantes det bare avmakt og død
Lammet har vunnet,
blodet har runnet,
amen, halleluja!Å hvilken nåde
midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide,
kjempe og stride,
Han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie – hør og gi akt:
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner
nåde for synder,
amen, halleluja!

mandag 13. august 2018

Ap gj 21;1-16

I dagens kapittel hører vi om Paulus, som kjenner kallet til å dra tilbake til Jerusalem. Mange kjenner uro for dette, og profeterer også om at dette kan bli vanskelig for Paulus. 

Blant de som profeterer, blir det også nevnt fire døtre (v.9) Det gjør inntrykk på meg at de blir så akseptert og respektert, midt i et så mannsdominert miljø som det jo var på den tiden.

Det er også stort å lese om Paulus, som ikke frykter noe, til tross for alles bekymring og advarsler;

 13 Men han svarte: «Hvorfor skal dere gråte og gjøre det vanskelig for meg? Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for vår Herre Jesu navn.» 14 Vi klarte ikke å overtale ham og slo oss til ro og sa: «Herrens vilje skje!»

Jeg beundrer Paulus, både for sitt mot og for sin sikkerhet på hva han skal gjøre. Jeg har mye å lære...
Herre, i dag vil jeg be for tjenesten jeg selv har. Både i arbeid og kirke. 


søndag 12. august 2018

Sak 3

Et spennende kapittel hos profeten Sakarja i dag. Gud går ham i forsvar når han anklages av Satan

Deretter lot han meg se øverstepresten Josva, som stod for Herrens engel, mens Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot ham.  2 Herren sa til Satan: «Måtte Herren vise deg til rette, Satan! Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette! Er ikke denne mann en brann, revet ut av ilden?»  3 Josva var kledd i skitne klær der han stod foran engelen.  4 Og engelen sa til dem som stod foran ham: «Ta de skitne klærne av ham!» Til Josva sa han: «Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle deg i høytidsklær!»  5 Da sa jeg: «Sett en ren turban på hans hode!» Og de satte en ren turban på hans hode og tok på ham klærne, mens Herrens engel stod der. 

Og så får Josva høre det som for meg høres ut som en profeti om JESUS

 8 Hør nå, Josva, øversteprest!
        Du og dine embetsbrødre,
        som sitter foran deg,
        dere er varselmenn.
        For se, jeg lar min tjener Spire komme.
   
  9 Ja, på den stein jeg har lagt foran Josva,
        på denne ene stein med sju øyne
        risser jeg den innskrift som skal stå,
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
        På en eneste dag vil jeg ta bort
        den skyld som hviler på dette landet.

   
 10 Den dagen, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud,
        skal dere innby hverandre til gjestebud
        under vintre og fikentre.


Nå kan jeg ikke sammenligne meg med Josva. Det er helt umulig. Men en ting har vi felles. Når jeg står for tronen, så har også jeg fått helt nye klær, av Guds nåde! Renset i Jesu blod. Han er min forsvarer. Min frelser. Jeg kan ikke forstå det, men jeg kan få tro det. Jesus, jeg tror på deg! Takk for dagen i dag. Takk for din nåde. Takk for at jeg kan få hvile i deg.

lørdag 11. august 2018

Salme 139

Dagens salme er elsket av mange. Den har også vært "min salme" i mange år. Så denne har jeg skrevet om, og plukket vers fra ofte. Jeg velger å legge ved en post fra bloggen min "Livet i Ordet" Her valgte jeg overskriften "Gud er trofast", og det vil jeg virkelig si er en tråd gjennom denne salmen.

Salmen forteller om at Gud er nær, uansett hvor jeg er eller hvordan jeg har det. 

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
   
  2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,
        langt bortefra merker du mine tanker.
   
  3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
        du kjenner alle mine veier.


Den forteller at Gud er der allerede før livet har begynt 

 16 Du så meg den gang jeg var et foster,
        i din bok ble alt skrevet opp;
        mine dager ble dannet
        før en eneste av dem var kommet.

Når jeg leser v.17-18, tenker jeg at Gud er med - ikke bare til jeg er ferdig med å telle alle hans undere, men når jeg er ferdig med hele livet her på jorden, og går over i det evige livet - hvor Gud er nærmere enn noen gang
    17 Gud, hvor høye dine tanker er,
        hvor veldig summen av dem!

 18 Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,
        blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.


Ja, ikke bare er han hos meg - men jeg er hos ham :-D Er det samme sak sier du? Det er faktisk ikke det... Det går an å være sammen, uten å være sammen.... være fraværende eller stå med ryggen til. Har du hørt uttrykket tosomhet? Tror faktisk det er en del kristne som opplever det med Gud. Gud er hos dem, men selv tar de seg ikke tid til å være hos Gud. 

David kjenner en stor kjærlighet til sin Gud, det er lett å forstå gjennom salmen. På slutten kjenner han på harme mot alt og alle som måtte motstandere av Gud og livet i ham (v.19-22) Han har en brennende iver for Gud. Men han er egentlig ikke mest opptatt av å dømme andre. Han ser viktigheten av å granske sitt eget hjerte som han virkelig lengter etter at skal være på Guds vei hele tiden. Hans bønn i slutten av salmen har jeg sitert flere ganger, for det er også min bønn

 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.


Ja, det er min bønn i dag! I dag ber jeg også for alle kristne som opplever "tosomhet" med deg Gud. Åh måtte de søke deg og bli kjent med deg igjen! For det å være i ditt nærvær er så mye større enn å bare vite at du er nær. Også jeg vil søke deg mer. Ikke fordi det er noe jeg må, men fordi jeg kjenner at kjærligheten til deg vokser da. Jeg elsker, fordi du elsker meg først :-D


fredag 10. august 2018

Neh 7

I dagens kapittel er byggingen av muren rundt Jerusalem ferdig. Men byen selv er ikke helt ferdig enda;

4 Byen var nå stor i utstrekning, men hadde få innbyggere, og husene var ennå ikke bygd opp igjen.  5 Da gav Gud meg den tanken at jeg skulle samle stormennene og forstanderne og hele folket, så de kunne føres inn i ættelister. Jeg fant boken med listene over dem som først var kommet tilbake, og der stod det skrevet: 

Og så ramses det opp mange navn. Ikke bare hvem de er, men hvem deres forfedre er. Hvem de nedstammer fra. Det med identitet har stor betydning. I v.61-64 møter vi noen som ikke kunne finne navnet på sine forfedre. Grunnen ser ut til å være at de hadde valgt andre navn, navnet på sine koner og nye slektninger. Dette navnebyttet resulterte nå i at de ble funnet uverdige til prestetjeneste...  

Jeg reflekterte litt over dette og tenkte på navnet JESUS som nå er min åndelige identitet. I himmelriket er dette det eneste navnet som kan gjøre meg verdig. Jeg er veldig stolt av min pappa her på jorden, og har ofte sagt at jeg er takknemlig for den arven han har gitt meg, ikke minst i forhold til min tro. Likevel er det ikke pappas navn som kan frelse meg. Det er bare ett navn som gir frelse; JESUS

Identitet handler både om arv og om valg. Og valg, det møter vi mange av hver dag. Herre, i dag ber jeg for alle valgene jeg må ta. Måtte jeg velge de gode! Jeg ber for mine søsken i troen i dag, og valgene de står over. Vi trenger deg som vår gode veileder! Også i dag ber jeg for mine barn og valgene de står overfor. 

torsdag 9. august 2018

Åp 21

Etter å ha vært igjennom flere vanskelige kapitler i denne åpenbaringsboken, kommer et virkelig stort, trøstens kapittel! Et kapittel jeg faktisk siterer rett som det er. For det gir håp om at en dag, da skal alt som er vondt og vanskelig forsvinne. Ja, vi får til og med et løfte om at dette skal være for evig, og at Gud selv er nære. Nærmere enn noen gang.

 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»
   
  5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.» 


Men også dette kapitlet forteller om "den annen død" for de fortapte... (v.8)

Til slutt kommer en beskrivelse av dette himmelriket, og det er ikke helt lett å se det for seg. Men jeg forstår i alle fall ut fra beskrivelsen at dette er noe helt spesielt :-) Dette også;
 22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel. 23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.

Det fortelles til og med at det aldri vil være natt.... Ikke så lett å forestille seg en himmel uten det (leer) Men når vi ALLTID får hvile i Guds nærvær, så er det antagelig ikke behov for natten..?

Nei, hvordan det blir aner jeg ikke. Og mange spørsmål har jeg. Men at det blir bra, det tror jeg på :-)

Herre, jeg ber for dagen i dag. Måtte jeg være våken for hva du vil jeg skal gjøre i dag! Hjelp meg ekstra der jeg kjenner meg usikker på meg selv... Jeg tror jeg må bli bedre på å tenke "deg og meg" - hva VI kan gjøre sammen, og ikke gruble alt for mye på hva jeg ikke får til. Takk for at du gjør meg sterkere og sterkere. 

Jeg lette opp verset der Paulus forteller at han klarer alt i Ham som gjør ham sterk. Overskriften på kapitlet (filipperne 4) var "Glede, bønn og fred" så jeg bare måtte ta med litt flere vers enn dette ene om styrke. Vers som virkelig er gode å ha med seg gjennom dagen;

  4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!  5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!  6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
   
  8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!  9 Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg. Så skal fredens Gud være med dere.


AMEN

onsdag 8. august 2018

Sak 2

Dagens kapittel forteller om et syn profeten har. Starten skal jeg ikke prøve å tolke, men mye av kapitlet forteller i alle fall om Guds lengsel og kjærlighet til sitt folk. 

  Jerusalem skal ligge uten murer,
        så mye folk og buskap skal det være der.
   
  9 Selv skal jeg være en ildmur rundt byen,
        lyder ordet fra Herren,
        og midt i den vil jeg vise min herlighet.


 14 Fryd og gled deg, Sions datter!
        For se, jeg kommer og tar bolig hos deg,
        lyder ordet fra Herren.


Også vi hedninger er regnet med som hans folk. Kjenner meg takknemlig.

   
 15 Den dagen skal mange folkeslag
        slutte seg til Herren.
        De skal bli mitt eget folk.
        Jeg vil bo hos deg.
        Da skal du sanne
        at Herren, Allhærs Gud, har sendt meg til deg.
   
 16 Herren skal ta Juda i eie
        som sin arvelodd på hellig jord
        og velge ut Jerusalem enda en gang.
   
 17 Vær stille for Herren, hver levende skapning!
        For han har brutt opp fra sin hellige bolig.


Himmelske Far, takk for at DU er den første og den siste!
Herre, jeg ber for dagen i dag. Kjenner meg så glad og takknemlig for å få være ditt barn. Være i din omsorg hele tiden. Herre, jeg hviler i deg!
Jeg løfter opp mine barn og barnebarn også, og minner deg om dem. Vern om den som din øyensten. De er elsket av deg. Bevar dem, la de få smake og kjenne at du er god!

tirsdag 7. august 2018

Salme 138

Dagens salme er en nydelig lovsang til Gud. 

 Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte,
        jeg lovsynger deg for guders øyne.
   
  2 Jeg kaster meg ned for ditt hellige tempel
        og priser deg
        for din miskunn og trofasthet.
        Du har gjort ditt navn og ditt ord
        større enn alle ting.


Jeg så for meg David, der han lovpriser sin Gud. Jeg så for meg hvordan han løfter både blikk opp mot noe så mye større, enn de som på den tiden bøyde seg for sine støpte gudebilder. 
Jeg sier i blant at jeg kan forstå at noen kan tilbe "moder jord" og virkelig elske skapelsen. Det må være fordi de ser dette mektige, uten å kjenne den Almektige, selve skaperen av alt dette vakre.

 3 Den dagen jeg ropte, svarte du meg;
        du gav meg mot og kraft i sjelen.


David vet hvor han får sin styrke fra, og hvem som vil hjelpe ham gjennom alt;

 7 Om jeg vandrer i trengsel, holder du meg i live,
        du retter hånden mot mine rasende fiender
        og berger meg med din høyre hånd.

     8 Herren vil fullføre verket for meg.
        Herre, din miskunn varer evig.
        Hold ikke opp med det verk du gjør!


"Hold ikke opp med det verk du gjør" Denne setningen lyste mot meg nå til slutt, som om den min te meg på å se etter det i dag. Se hva Herren gjør. Jeg tror han gjør så mye mer enn vi ser, i stort og smått! Kom til å tenke på den gamle sangen som sier "Tell velsignelsene Gud deg gir, tell dem sammen, og det vil forundre deg hva Gud har gjort (les gjør :-) Ikke så lett å telle kanskje? Men jeg tror virkelig det ville forundre meg, om jeg virkelig kunne se hva han gjør. 

Gud velsigner dagen din! Og min :-)mandag 6. august 2018

Neh 6

 Nehemja møter stor motstand i dagens kapittel, når han leder arbeidet for å bygge opp muren rundt Jerusalem. Og motstanden kommer igjen og igjen. Men Nehemja lar seg ikke rokke, tvert imot.

9 Alle prøvde nemlig å skremme oss. De tenkte at vi da ville bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble fullført. Men nå fortsatte jeg arbeidet med større iver.

Og han vet hvem har har med seg; Guds hjelp!


  15 Femtito dager etter at vi begynte med arbeidet, stod muren ferdig, den tjuefemte dagen i måneden elul. 16 Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var utført.

Åh i dag vil jeg be om samme mot og trygghet som Nehemjas hadde. Han hvilte virkelig i at Du var med ham, og han så hvordan arbeidet hans ble fullført med Din hjelp.
Herre, jeg ber for høstens arbeid her. Både i barnehagen og i kirken. Uten Deg kan vi intet gjøre! Herre, vis meg veien, dag for dag!

søndag 5. august 2018

Åp 20

Dagens kapittel forteller om de aller siste dager, og om den siste dommen. Det er vanskelig å forstå beskrivelsen, og slutten er alvorlig. 

 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 

Heller ikke dette skal jeg prøve å tolke, men det var litt spennende å se dette med "en annen bok" - livets bok skilte seg ut fra alle de andre, og vi ser i slutten av kapitlet at det å ha sitt navn skrevet inn i denne boken var avgjørende.  

Tankere jeg får om det, er at de andre bøkene handler om alt vi fikk til og ikke fikk til.... mens i denne livets bok står det bare navn. Navn på de som fikk sine synder tilgitt. Navn der dommen allerede er fullbyrdet, gjennom JESUS.

Herre, det er så mye jeg ikke forstår, av det jeg leser i åpenbaringen. Det er en vanskelig bok... Men jeg forstår at livets bok er viktig. Og om jeg ikke helt vet hva denne boken er, så vet jeg i alle fall at jeg er frelst av nåde, ene og alene på grunn av deg, JESUS. Jeg skal ikke gruble videre på det jeg ikke forstår, for jeg stoler på at Du tar deg av meg hele veien, og at jeg vil forstå det når jeg trenger å forstå det. Det er i alle fall min bønn i dag.