søndag 21. oktober 2018

Gjort levende med Kristus

(Del 18 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")

Ef.2
4Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, Rom 5,8 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.

Rom.6
1Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større? 3,8; Gal 2,17 2Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? 1 Pet 2,24 3Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Gal 3,27 4Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. 8,10f; Ef 4,22f; Kol 2,12; 3,1 5Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Fil 3,10f 6Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden. Gal 2,19f; 5,24 7For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. 1 Pet 4,1 8Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. 2 Tim 2,11 9Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham. Åp 1,18 10Gjennom sin død gjorde han opp med synden, én gang for alle. Det liv han lever, er et liv for Gud. Hebr 9,25ff 11På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus - For Paulus var det helt klar tale. Men hvor klar er den for folk flest....? EN ting er i alle fall sikkert, det gamle er borte og alt er blitt nytt. Det er et helt nytt liv for den som tar imot Jesus. Helt nye muligheter. I JESUS. Slik Paulus beskriver det i 2.Kor.5
17 Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

Takk for dette nye livet i Deg Jesus. Takk at du viser meg dag for dag hva jeg har i Deg.


lørdag 20. oktober 2018

Gitt barmhjertighet

(Del 18 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")


Fra Ef.2
1Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Luk 15,24; Kol 2,13 2Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 2,2 herskeren i luftens rike djevelen. Se 6,12.Joh 12,31; Ef 6,12 3Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.Rom 1,18; Kol 3,6
4Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighetRom 5,8 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. 

Matt.18
23Derfor kan himmelriket lignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24Han begynte med oppgjøret, og da ble én ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25Han hadde ikke noe å betale med, og herren bød at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26Men tjeneren kastet seg ned for ham og bad: Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale alt sammen. 27Da syntes herren synd på denne tjeneren, ettergav ham gjelden og lot ham gå.Luk 7,42
28Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: Betal det du skylder! 29Men den andre falt ned for ham og bad: Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg. 30Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel, der han skulle sitte til han hadde betalt sin gjeld.
31Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de bedrøvet, gikk til sin herre og fortalte alt sammen. 32Da kalte herren ham for seg igjen og sa: Du usle tjener! Hele gjelden ettergav jeg deg fordi du bad meg om det. 33Burde ikke også du vært barmhjertig mot din medtjener, som jeg var det mot deg? 34Og herren ble harm og overlot tjeneren til harde fangevoktere, inntil han hadde betalt alt han skyldte.5,25f
35Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke helhjertet tilgir sin bror.»

Guds barmhjertighet er stor. For hver enkelt. Gud elsker deg. 
Mens jeg leste dette, kom jeg til å tenke på Hiskia (2.Kong.20) som fikk beskjed fra Gud (gjennom profeten Jesaja) om at han måtte gjøre seg ordne opp i eiendommen sin for nå skulle han dø. Da Hiskia hørte det, snudde han seg mot veggen og gråt høyt. Da Gud hørte det, står det;
4 Jesaja var ennå ikke kommet ut av den midtre borggården før Herrens ord kom til ham igjen, og det lød så:  5 «Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk: Så sier Herren, din ættefar Davids Gud: Jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Nå vil jeg gjøre deg frisk igjen. Om to dager kan du gå opp i Herrens hus. 6 Jeg legger enda femten år til din levetid.

Guds barmhjertighet er helt personlig. Han bryr seg om den enkelte. Kom til å tenke på lignelsen Jesus fortalte, om den bortkomne sauen. Hyrden forlot de 99 sauene han hadde for en stund, og det eneste hyrden tenke på, var denne ene som hadde blitt borte. (Luk.15)

Klagesangen 3 sier;
22 Herrens miskunn er ikke forbi,
        hans barmhjertighet tar ikke slutt.
   
 23 Den er ny hver morgen,
        stor er din trofasthet.

Herre, takk for at du ser til meg, og bryr deg om meg, med barmhjertighet.

Dagens skriftsted viser også tydelig at denne barmhjertigheten er mer enn til meg. Den er noe jeg skal dele med deg :-) også det er en viktig bit i Guds barmhjertighet.

fredag 19. oktober 2018

En del av Kristi legeme

(Del 17 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")

Ef.1
22Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, Sal 8,6; Ef 4,1523som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

1.Kor.12
12Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Joh 2,21; Rom 12,4f; 1 Kor 10,16; Ef 1,23; 4,16; Kol 1,18; 3,15 13For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke. Gal 3,28+; Ef 2,14ff 14Legemet består ikke av ett lem, men av mange. 15Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av kroppen. 16Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av kroppen. 17Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville det. 19Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legemet? 20Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme. 21Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22Tvert imot! De lemmer på legemet som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 23De deler av kroppen som vi synes er mindre ære verd, dem gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved, kler vi med desto større sømmelighet; 24de andre trenger det ikke. Men nå har Gud føyd sammen legemet og gitt mer ære til det som mangler ære, 25for at det ikke skal bli splittelse i legemet, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.Rom 12,15
27Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer. 

Er det ikke flott, at Gud har gjort det slik at felleskapet er viktig. Vi er ikke alene. Visst har vi alltid Gud ved vår side, men Gud ville mer enn det. Han visste at vi ville ha godt av å ha hverandre. Og som Paulus beskriver i 1.Kor.12. så utfyller vi hverandre. For ingen av oss klarer alt. 

Jesus, i dag vil jeg takke for kirken! Og samtidig be for den. Takk for at jeg kan få være en del av den. Og takk for alle de jeg møter der. Herre, jeg ber for dem. Jeg ber spesielt for de som strever og bærer tunge byrder. Takk for løftet om at de kan komme til deg. Men hjelp oss, så også vi er der hos dem. Herre, er det noen du vet jeg kan møte i dag?

torsdag 18. oktober 2018

Gitt Guds kraft

(Del 16 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")

Ef.1
19og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 2 Kor 13,420reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, Sal 110,1; Apg 2,32f+21over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 

Fillipperne 2
 5 Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!
   
  6 Han var i Guds skikkelse,
        men så det ikke som røvet gods
        å være Gud lik.

   
  7
 Han gav avkall på sitt eget,
        tok på seg en tjeners skikkelse
        og ble mennesker lik.
        I sin ferd var han som et menneske;

   
  8 han fornedret seg selv
        og ble lydig til døden, ja, korsets død
.
   
  9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
        og gitt ham navnet over alle navn,

   
 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
        i himmelen, på jorden og under jorden,

   
 11 og hver tunge bekjenne:
        Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
 


Ef.3
20Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, Fil 2,13; Kol 1,29 21ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.


Ordene i dag virkelig traff meg. Jeg har Guds kraft. Dagens tekst viser også tydelig hvorfor jeg har Guds kraft - det er jo takket være Jesus! Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! 

I blant blir min tro så teoretisk.... Jeg vet at jeg er avhengig av Guds kraft i livet mitt, og jeg tror faktisk at jeg ofte har den uten å tenke over det. Men dessverre skjer det også ofte at jeg bare går i egen kraft og kjenner etter hva jeg selv våger og får til (og det er ikke så stort...) Også glemmer jeg at jeg faktisk har denne fantastiske "skatten i leirkar" - Guds kraft. 
Herre, vis meg hvordan jeg mer kan "kle meg i Guds kraft" - i arbeid, i familie, i kirke og blant venner. For jeg lengter jo etter at de i enda større grad skal kunne se Deg gjennom meg. 

onsdag 17. oktober 2018

Gitt håp

(Del 15 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")

(Ef.1) 
16For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Kol 1,9f 18Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige 

(Tess.2)
13Brødre, som er elsket av Herren, vi må alltid takke Gud for dere. Gud utvalgte dere fra begynnelsen av til å bli frelst. For dere ble helliget ved Ånden og trodde på sannheten. 1,3; Ef 1,4; 1 Tess 4,7; 5,914Dette kalte han dere til gjennom det evangelium vi forkynner, for at dere skal få vår Herre Jesu Kristi herlighet. 15Så stå da fast, brødre, og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss, enten muntlig eller i brev. 1 Kor 11,2; 2 Tess 3,6 16Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt håp, 17han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning! 

Håp er en sterk drivkraft. Så er den også nevnt som en av de tre sterke pilarene i livet vårt; tro, håp og kjærlighet.
Tenk at Gud har gitt oss dette, lagt det ned i hjertene våre.
Det neste jeg legger merke til i dagens tekst, er at Gud har gitt oss dette for at vi skal dele det med andre "Styrke til alt godt i ord og gjerning" og "tro på Jesus, og kjærlighet til alle de hellige.

Dette minner meg også om Jesu ord i det dobbelte kjærlighetsbudet i Matt.22; 
 37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.»

Dette handler kanskje mer om kjærlighet, enn om håp - men jeg tror det henger sammen. Tro, håp og kjærlighet (1.Kor.13)

tirsdag 16. oktober 2018

Gitt tro

(Del 14 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")

Ja - troen er virkelig en gave. Jeg har lyst til å starte med det som egentlig er siste skriftsted i dagens tema;

1Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, 1 Kor 9,24; Fil 3,12ff2med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. (Heb.12) 

Han er troens opphavsmann! Og han vil fullføre det verk Han har begynt. 

I Heb.11 ramses det opp mange troens menn og kvinner, helt fra Abels tid. Mange sterke vitnesbyrd om tro - gjennom både mirakler og seier, men også gjennom lidelser. Akkurat dette siste gjorde inntrykk på meg. Tro handler om å være trofast, og ha tillit til Gud gjennom alt. Disse som led martyrdøden, og likevel holdt seg trofast til Gud - det er jo det største miraklet egentlig. Tenk at de bevarte troen, i stede for å bli bitre og fortvilet over at Gud ikke fridde dem ut... Jeg merker også at Paulus føler med dem, der han skriver at de var for gode for denne verden (v.38)

Dagens utfordring er
Hvor sterk er troen din? Hvilke ting utfordrer den? På hvilke måter kan du pleie den? Les og be over Hebreerne 12:1-2 (versene jeg startet med)

Ja, hvor sterk er min tro...? Den har i alle fall bert meg gjennom det jeg har møtt i livet gjennom 55 år. Guds trofasthet har virkelig vært en trøst for meg.
Jeg har tro på at den vil holde, for jeg tror på han som er troens opphavsmann og fullender! En måte å pleie min tro på, er bl.a. disse morgenstundene med Ordet. Med Gud. Og i samfunn med de andre i vår kirke.


I Ef.1;15 ber Paulus;
Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. 

Paulus er virkelig et eksempel her. Vi trenger å støtte hverandre og be for hverandre, stryke/bygge hverandres tro.