søndag 15. april 2018

Salme 119;120-151

David fortsetter å lovprise Ordet i dagens salme del. Hele salme 119 oser av kjærlighet og tillit til Ordet. Et lite vers overrasket meg i dag;
120 Mitt legeme skjelver av redsel for deg;
        jeg frykter for dine dommer.

Verset overrasket meg fordi det står i kontrast til all kjærlighet og tillit som ellers kommer fram i denne salmen. Jeg tror det er snakk om ærefrykt og respekt. Samtidig har vi jo gjennom gamle testamentet sett at Gud gjør mer enn å bare sitte stille... vi må stå til ansvar for våre valg.

Salmisten vet likevel at Gud er mer enn en dommer. Han er også en som vil vårt beste. En som også gjør store, gode undere,
123 Jeg ser med lengsel etter din frelse
        og etter ditt rettferdige ord.
   
 124 Grip inn i troskap mot din tjener
        og lær meg dine forskrifter!
   
 125 Jeg er din tjener; gi meg innsikt,
        så jeg kan skjønne dine lovbud!
   

   
 127 Jeg elsker dine bud
        mer enn gull, ja, fint gull.
  

   
 129 Underfulle er dine lovbud,
        derfor tar jeg vare på dem.
   
 130 Dine ord gir lys når de åpner seg,
        de gir uerfarne innsikt.
   
 131 Begjærlig åpner jeg munnen,
        for jeg lengter etter dine bud.
   

   
 135 La ditt ansikt lyse over din tjener,
        og lær meg dine forskrifter!

I Josteins blogg leste jeg at dette blir oversatt med "smil til meg, din tjener, lær meg å leve på riktig måte" :-D

   
 143 Nød og trengsel har rammet meg,
        men dine bud er min lyst og glede.
   

   
 147 Før daggry roper jeg om hjelp
        og venter på dine ord.
   
 148 Jeg ligger våken i nattevaktene
        og grunner på ditt ord.


Jeg har uthevet noe av teksten for å vise alle de ulike sidene salmisten beskriver og opplever dette ene; ORDET :-) Dagens bønn er igjen takknemlighet. Jeg takker for det levende Ordet. Ikke minst for denne salmen som virkelig viser hvilket LIV det er i ditt Ord. Måtte det blir mer enn ord også for meg, dette som jeg leser rett som det er. Det er Ord som skaper. Kom til å tenke på salme 51 som sier;

 12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,
        gi meg en ny og stø ånd!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar