tirsdag 3. april 2018

Salme 119; 60-89

Dagens salme del fortsetter å lovprise Ordet;

 62 Midt på natten står jeg opp og priser deg
        for dine rettferdige dommer.

Salmisten fryder seg over det, og samtidig lengter etter mer

 68 Du er god, og du gjør godt.
        Lær meg dine forskrifter!
 76 La din godhet være min trøst
        etter ditt ord til din tjener!
   
 77 La meg møte din miskunn, så jeg kan leve,
        for din lov er min lyst og glede.

81 Min sjel fortæres av lengsel
        etter din frelse,
        og jeg venter på ditt ord.
   
 82 Mine øyne lengter etter ditt ord,

Salmisten møter motstand i livet, men vet hvor han kan hente styrke og hjelp;

87 De har nesten gjort ende på meg her i landet,
        men jeg svikter ikke dine påbud.
   
 88 Du som er trofast, hold meg i live,
        så vil jeg følge de lovbud du har gitt.
 89 I evighet, Herre, varer ditt ord,
        det står fast i himmelen.
   
 90 
Din trofasthet varer fra slekt til slekt;
        du har grunnlagt jorden, og den står fast.

Også jeg fryder meg over Ordet, og over din trofasthet Gud! Jeg griper tak i løftet om at den varer fra slekt til slekt :-D Jeg ber for mine kjære også i dag. Måtte du velsigne dem ekstra denne dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar