lørdag 21. april 2018

Sal 119;152-176

I dagens salmedel går lovsangen til Ordet mer over i bønn


    153 Se min nød og fri meg ut!
        For jeg har ikke glemt din lov.
   
 154 Før min sak og forløs meg,
        hold meg i live etter ditt ord!
   

   
 156 Stor er din barmhjertighet, Herre,
        fell din dom og la meg leve!
   
 157 Mange forfølger meg og står meg imot;
        men jeg viker ikke fra dine lovbud.

   
 159 
Se, jeg elsker dine påbud!
        Herre, du som er trofast, hold meg i live!

   

   
 164 Sju ganger om dagen priser jeg deg
        for dine rettferdige dommer.
(Jeg tenkte først på meg, som har EN liten stund om morgenen... og så kom jeg på Paulus som sa "be alltid" (Ef.6;18) Morgenstunden legger i alle fall grunnlaget for stadige hjertesukk utover dagen)


Salmisten fortsetter å lovprise Ordet som gir liv
   
 165 De som elsker din lov, har fred og lykke,
        ingen ting får dem til å snuble.
   
 166 Jeg setter mitt håp til din frelse, Herre;
        jeg har levd etter dine bud.
   
 167 I mitt sinn tar jeg vare på dine lovbud,
        ja, jeg elsker dem høyt.
   
 168 Dine bud og forskrifter har jeg holdt;
        du kjenner alle mine veier.


Også bønnen forsetter
    169 La mitt klagerop komme fram for deg, Herre,
        gi meg innsikt etter ditt ord!
   
 170 La min inderlige bønn komme fram for deg,
        redd meg etter ditt ord!


Bønn og lovsang, hånd i hånd
    171 Fra mine lepper skal lovsangen strømme,
        for du lærer meg dine forskrifter.
   
 172 Jeg skal synge om dine ord,
        for alle dine bud er rettferdige.
   
 173 Kom meg til hjelp med din hånd,
        for jeg har valgt dine påbud.
   
 174 Jeg lengter etter din frelse, Herre,
        din lov er min lyst og glede.
   
 175 La meg leve, så skal jeg prise deg,
        la meg få hjelp av dine dommer.
   
 176 Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau.
        Let etter meg, din tjener,
        for jeg har ikke glemt dine bud.


Det meste av salmedelen ble bare limt inn - men så sier den alt selv, og trenger ingen tilleggs kommentarer. Det er bare å synge med, i både bønn og lovsang

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar