søndag 1. april 2018

Joh 10

Jesus åpner med en lignelse i dagens kapittel, og først syntes jeg den var litt vanskelig å forstå. Men jeg var visst ikke den eneste :-)

6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva den betydde.
   
  7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er døren inn til sauene.


11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.

Det finnes ingen annen vei enn gjennom døren JESUS, og han er den gode hyrden som ga ALT for oss. 

 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.
Et spennende vers som jeg tror handler om oss som ikke er jøder. 
Det kan jo også tenkes at flere enn jeg ander, er barn av Gud :-D Vi har jo så lett for å både dømme og bedømme - men Gud ser til hjertet.

24 Jødene flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut!» 25 Jesus svarte: «Jeg har sagt dere det, men dere tror meg ikke. De gjerninger jeg gjør i min Fars navn, de vitner om meg. 26 Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. 
Jesus kom for dem - men de var ikke klare. De ville rett og slett ikke....
 9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. (fra Joh 1)

34 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. (Luk 13)

Heldigvis er det håp også for de som ikke søker. For det går begge veier. 
 10 og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.» (fra Luk 19)
Men det er viktig å være åpen og mottagelig;
27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. 29 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. 

Jeg er så takknemlig for at Du Herre, er trofast og at jeg er trygg i dine hender. Jeg ber for mine kjære som ennå ikke tror, at deres hjerter og åndelige ører skal være mottagelig når du kaller på dem! For jeg vet at Du Herre, oppsøker det som er fortapt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar