lørdag 10. mars 2018

Esra 8

Dagens kapittel starter med å fortelle hvilke etterkommere som ble med tilbake til Jerusalem. Da oppdager Esra at Levis etterkommere mangler. 

17 Jeg ba dem dra av gårde til Iddo, lederen på et sted som het Kasifja. Jeg la dem ord i munnen som de skulle si til Iddo og hans bror, de som var tempeltjenere i Kasifja. De skulle sende oss tjenere til vår Guds hus. 18 Fordi vår Guds gode hånd var over oss, sendte de oss så en klok mann, Sjerebja, sammen med sønnene og brødrene hans, 18 til sammen. Sjerebja var etterkommer av Mahli, sønn av Levi, sønn av Israel. 

Vi har forstått at Gud virkelig var med Esra! Og Esra selv gir stadig Gud æren for det gode som skjer. 
Men alle seire og medgang til tross - det kan se ut til at Esra hadde et bankene, litt urolig hjerte tross alt. Han visste at han var helt avhengig av Gud hele veien.

 21 Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be ham om en god reise for oss selv og barna våre og for alt vi eide.22 For jeg skammet meg for å be kongen om soldater og hester til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: «Vår Gud holder sin gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter ham.»23 Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.

Det kan se ut til at Esra hadde brukt store ord til kongen - i tro til sin Gud. Men overmot hadde han ikke. Han visste at han var helt avhengig av Gud. Siden han nevner kongens soldater så antar jeg at han var fristet til å ønske seg det. Men han visste nok også at dersom det var nødvendig, så hadde Gud sørget for dette også.

Og Gud hjalp dem hele veien hjem;
Vår Guds hånd var over oss og reddet oss fra fiendens grep og fra overfall på veien. 32 Vi kom til Jerusalem og hvilte der i tre dager. 

Jeg fikk lyst til å avslutte dagens bloggpost med velsignelsen fra 4.Mos 6
 24 Herren velsigne deg
          og bevare deg!  
   
 25 Herren la sitt ansikt lyse over deg
          og være deg nådig! 
   
 26 Herren løfte sitt ansikt mot deg
          og gi deg fred!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar